partea de sus a paginii

Engleză

Acești termeni și condiții se aplică cardului dumneavoastră preplătit.

Trebuie să citiți cu atenție acești termeni și condiții. Prin utilizarea cardului dvs. se va considera că ați acceptat acești termeni și condiții. Dacă nu acceptați acești termeni și condiții, nu trebuie să utilizați cardul dumneavoastră.

Cardul dumneavoastră este emis de Paysafe Financial Services Limited (număr de înregistrare 4478861), compass house, Vision Park, Chivers Way, Histon, Cambridge, cb24 9BZ și este proprietatea acesteia. Paysafe Financial Services limited este un emitent de monedă electronică reglementat de autoritatea de conduită financiară sub numărul de înregistrare frn: 900015. Cardul dumneavoastră nu este transferabil.

Dacă aveți întrebări sau reclamații, vă rugăm să contactați serviciile pentru clienți (a se vedea detaliile de mai jos).

1. Definiții

"Card" înseamnă cardul preplătit care vă este emis, fie sub formă de card de plastic, digital sau virtual, în conformitate cu acești Termeni și condiții.

"Contul de card" înseamnă contul de monedă electronică deținut de dumneavoastră la noi și la care este conectat cardul dumneavoastră.

"Serviciul Clienți" poate fi contactat la:

Email: support@cosmopayment.com

Post: PO Box 145, Level 6, 10A Prospect Hill, Douglas, IM99 1EJ, Isle of Man.

Telefon: +44 (0)844 7744 7257 Disponibil de luni până vineri, de la 8am la 5pm EST/ 2pm la 11pm CET

Carduri pierdute sau furate: +44 (0)844 7744 7257 Disponibil 24 de ore, 7 zile pe săptămână

"Tabel de comisioane" înseamnă tabelul de comisioane și taxe aplicabile cardului, așa cum este prezentat pe site-ul web.

"Comerciant" înseamnă un comerciant cu amănuntul sau orice altă persoană, firmă sau societate care furnizează bunuri și/sau servicii și care acceptă carduri pentru plata acestor bunuri și/sau servicii.

"PIN" înseamnă numărul personal de identificare pe care îl putem emite sau aproba pentru a fi utilizat cu cardul dumneavoastră.

"Cosmo Payment" este denumirea comercială a CP Solutions Limited (018722V), o companie constituită în Insula Man, cu sediul social la PO Box 145, Level 6, 10A Prospect Hill, Douglas, IM99 1EJ.

"Termeni și condiții" înseamnă acești termeni și condiții, împreună cu tabelul de taxe, orice termeni și condiții suplimentare și modificări ale acestora pe care vi le putem notifica periodic.

"Tranzacție" înseamnă orice retragere de numerar, achiziție de bunuri și/sau servicii (după caz) efectuată de către Dumneavoastră folosind Cardul Dumneavoastră sau orice acțiune care modifică soldul Contului Dumneavoastră de Card.

"Noi" sau "Noi" sau "Al nostru" înseamnă Paysafe Financial Services Limited sau (dacă este cazul) Cosmo Payment care acționează în numele Paysafe Financial Services Limited.

"Site web" înseamnă www.portal.cosmopayment.com.

"Dumneavoastră" sau "Dumneavoastră" înseamnă persoana care încheie acești Termeni și Condiții cu Noi.

2. Taxe

2.1 Utilizarea cardului dvs. este supusă comisioanelor și taxelor stabilite în Tabelul comisioanelor. Aceste comisioane și taxe fac parte din acești Termeni și condiții. Oricare sau toate aceste comisioane/taxe pot fi anulate sau reduse la discreția Noastră. Comisioanele/taxele noastre se pot modifica în timp, în acest caz vă vom notifica în avans cu privire la aceste modificări în conformitate cu Secțiunea 3.1. Furnizorul dvs. bancar poate percepe un comision pentru transferul de fonduri și/sau furnizorul ATM poate percepe comisioane suplimentare pentru ATM. Orice astfel de comisioane ar fi în plus față de comisioanele stabilite în Tabelul comisioanelor.

2.2 Taxele și comisioanele vor fi plătite din contul dumneavoastră de card în momentul în care acestea sunt suportate.

3. Acești termeni și condiții

3.1 Putem modifica acești Termeni și Condiții, inclusiv, fără a ne limita la modificarea taxelor existente sau la introducerea de noi taxe, din când în când. Vă vom oferi un preaviz de cel puțin o lună înainte de intrarea în vigoare a modificării propuse, însă modificările care (i) fac ca acești Termeni și Condiții să vă fie mai favorabili sau care nu au niciun efect asupra drepturilor dumneavoastră sau (ii) se referă la ratele de schimb valutar vor intra în vigoare imediat dacă se menționează acest lucru în notificarea de modificare. Toate aceste modificări vor fi postate pe site-ul web și prin orice alte mijloace pe care le vom conveni cu Dumneavoastră.

3.2. Versiunea actualizată a acestor Termeni și condiții va fi publicată pe site-ul web. Ar trebui să verificați în mod regulat Site-ul web, astfel încât să puteți vedea cea mai recentă versiune. 3.3.3. Veți fi obligat să respectați acești Termeni și Condiții și orice modificări aduse acestora. Vă recomandăm să tipăriți o copie a acestor Termeni și Condiții pentru a o păstra pentru dosarele Dumneavoastră.

 

3.3. Se va considera că ați acceptat orice modificare pe care v-o notificăm, cu excepția cazului în care ne spuneți că nu sunteți de acord cu aceste modificări înainte ca modificarea respectivă să intre în vigoare. În astfel de circumstanțe, vom considera notificarea pe care ne-o trimiteți ca fiind o notificare că doriți să reziliați imediat acești Termeni și Condiții și vă vom rambursa soldul din contul dumneavoastră de card. În această circumstanță, nu vi se va percepe nicio taxă de rambursare.

4. Domeniul de aplicare al acestor termeni și condiții

4.1 Acești Termeni și Condiții reglementează utilizarea de către Dumneavoastră a Cardului și a Contului de card. Fondurile pentru toate Tranzacțiile sunt păstrate în Contul Dvs. de card și nu se va plăti nicio dobândă pentru acestea. Atunci când efectuați o Tranzacție folosind Cardul Dumneavoastră, valoarea Tranzacției plus orice comisioane asociate de plătit vor fi deduse din Contul Dumneavoastră de Card și folosite pentru a finaliza Tranzacția.

4.2 Cardul dumneavoastră este un card preplătit, iar fondurile încărcate pe cardul dumneavoastră sunt cunoscute sub numele de monedă electronică. Cardul dumneavoastră nu este un card de credit, un card de plată sau un card de debit. Puteți cheltui doar în limita valorii fondurilor pe care le încărcați pe acesta. Toate cardurile sunt emise de Noi în temeiul unei licențe.

4.3 Deși activitățile noastre sunt reglementate de Autoritatea de Conduită Financiară, nici Cardul dumneavoastră și nici Contul dumneavoastră de card nu sunt acoperite de Sistemul de compensare a serviciilor financiare. Fondurile din Contul dumneavoastră de card sunt protejate de Noi, ceea ce înseamnă că sunt păstrate separat de activele noastre, astfel încât, în cazul improbabil în care devenim insolvabili, fondurile dumneavoastră rămân în siguranță față de creditorii noștri.

5. Emiterea cardului

5.1 Pentru a utiliza un card trebuie să aveți cel puțin 18 ani. Înainte de a vă emite un Card, suntem obligați să vă validăm identitatea. În acest sens, vom valida identitatea și adresa dvs. de domiciliu. Putem folosi terțe părți pentru a obține aceste informații și pentru a efectua verificări în numele Nostru, ceea ce poate include utilizarea agențiilor de referință de credit. Nu se efectuează o verificare a creditului și ratingul dumneavoastră de credit nu va fi afectat.

5.2 Ne rezervăm dreptul de a refuza să vă eliberăm un card.

5.3 În cazul în care aveți probleme cu Cardul dumneavoastră, vă rugăm să contactați Serviciul Clienți.

5.4 Dacă primiți un card de plastic, trebuie să îl semnați imediat ce îl primiți și să îl activați. Instrucțiunile de activare sunt prezentate pe ambalajul de care este atașat Cardul Dumneavoastră. Cardul Dumneavoastră nu poate fi utilizat până când nu se face acest lucru. Un card virtual poate fi utilizat imediat după primire și nu trebuie să fie activat.

5.5 Vă putem permite să aveți titulari de carduri suplimentare în conformitate cu acești Termeni și Condiții.

5.6 Orice titular de card suplimentar trebuie să aibă cel puțin 18 ani. Este responsabilitatea dumneavoastră să ne demonstrați acest lucru, iar noi vă putem solicita o dovadă de identitate, inclusiv numele, data nașterii și adresa, precum și dovada că sunteți părintele sau tutorele legal al titularului de card suplimentar. Trebuie să confirmați cu orice titular de card suplimentar că acesta este de acord ca Dumneavoastră să ne furnizați aceste informații, iar Noi vă putem solicita dovada acestui consimțământ.

5.7 Veți fi responsabil pentru utilizarea oricăror carduri suplimentare și pentru orice comisioane sau taxe aplicabile pe care le-ar putea suporta orice deținător de card suplimentar. Acești Termeni și condiții se aplică oricăror carduri suplimentare și trebuie să vă asigurați că orice titular de card suplimentar respectă cerințele acestor Termeni și condiții în ceea ce privește cardul său.

5.8 Trebuie să vă asigurați că orice deținător de card suplimentar cu vârsta sub 18 ani nu utilizează un card în niciun scop pentru care vârsta minimă este de 18 ani sau mai mare, de exemplu jocuri de noroc, divertisment pentru adulți sau achiziționarea de alcool.

5.9 Puteți solicita ca titularilor de carduri suplimentare să li se emită carduri cu un sold comun cu cel al titularului principal sau un card suplimentar cu sold separat, iar Noi vom percepe un comision pentru fiecare card, conform tabelului de comisioane. Atât Cardurile suplimentare cu sold partajat, cât și cele cu sold separat pot primi fonduri (reîncărcare) numai prin încărcare de pe Cardul principal. Toate tranzacțiile sau taxele de pe Cardul cu sold partajat vor fi deduse din soldul Dumneavoastră. Toate tranzacțiile sau cheltuielile de pe cardul cu sold separat vor fi deduse din soldul cardului suplimentar respectiv.

5.10 În cazul în care Cardul dumneavoastră expiră sau este reziliat, accesul la soldul dumneavoastră va înceta pentru orice deținător de card suplimentar, iar orice card suplimentar va expira sau va fi reziliat, după caz. Acest lucru se va întâmpla chiar dacă data de expirare tipărită pe Cardul unui titular de card suplimentar este ulterioară celei de pe Cardul Dumneavoastră.

6. Încărcarea cardului

6.1 Cardul poate fi încărcat numai prin intermediul canalelor pe care Noi le aprobăm. Tipul și natura acestor canale de încărcare vor depinde de relația comercială pe care o avem cu partenerii Noștri. Vom descrie aceste canale de încărcare aplicabile Cardului Dumneavoastră în Lista de comisioane. În funcție de metoda pe care o folosiți pentru a încărca Contul Cardului Dumneavoastră, se poate percepe un comision (consultați Tabelul comisioanelor pentru detalii). În cazul în care aveți întrebări cu privire la modalitățile de încărcare a Cardului Dumneavoastră, vă rugăm să contactați echipa Noastră de Servicii Clienți 

6.2 Limitele se aplică la numărul de încărcări ale contului dumneavoastră de card într-o zi. Se aplică, de asemenea, limite minime și maxime de încărcare, iar acestea sunt stabilite în Tabelul comisioanelor. Ne rezervăm dreptul de a refuza să acceptăm orice anumită tranzacție de încărcare.

7. Utilizarea cardului dumneavoastră

7.1 Puteți utiliza cardul dumneavoastră pentru a cumpăra bunuri și servicii oriunde sunt acceptate. De asemenea, puteți retrage numerar de la un bancomat sau de la ghișeul unei instituții financiare, cu condiția să existe fonduri suficiente în contul dumneavoastră de card și ca comerciantul, furnizorul de bancomat sau instituția financiară să poată verifica acest lucru online.

7.2 Există limite de cheltuieli și de retragere pentru utilizarea Cardului dumneavoastră; pentru detalii, consultați Tabelul comisioanelor.

7.3 Rețineți că unii furnizori de bancomate percep comisioane suplimentare pentru utilizarea bancomatelor lor, iar unii comercianți adaugă o suprataxă pentru utilizarea anumitor tipuri de carduri. De asemenea, este posibil să vă supuneți termenilor și condițiilor comerciale ale acestora. Este responsabilitatea Dumneavoastră să verificați înainte de a continua cu Tranzacția Dumneavoastră.

7.4 Ne rezervăm dreptul de a refuza orice Tranzacție la discreția Noastră.

a. Putem în orice moment să suspendăm, să restricționăm sau să anulăm Cardul dumneavoastră sau să refuzăm să emitem sau să înlocuim un Card din motive legate de următoarele:

i. Suntem preocupați de securitatea Cardului sau a Contului de card;

ii. Suspectăm că Cardul dumneavoastră este utilizat într-un mod neautorizat sau fraudulos;

iii. Trebuie să facem acest lucru pentru a ne conforma legilor, regulamentelor sau normelor aplicabile; sau

iv. Încălcați o parte importantă a acestor Termeni și condiții sau încălcați în mod repetat orice termen din acești Termeni și condiții și nu reușiți să rezolvați problema în timp util; sau

b. În cazul în care luăm oricare dintre măsurile menționate mai sus în secțiunea 7.4a., vă vom anunța de îndată ce putem sau ni se permite să facem acest lucru, fie înainte, fie după ce am luat aceste măsuri. Vă putem cere să nu mai utilizați Cardul dumneavoastră și să ni-l returnați sau să-l distrugeți. Vă vom emite un Card de înlocuire sau vă vom reactiva Cardul dacă, după investigații suplimentare, considerăm că circumstanțele relevante nu se mai aplică sau nu mai există.

c. De asemenea, putem refuza să autorizăm o tranzacție:

i. în cazul în care suspectăm că Cardul sau Contul de Card este utilizat într-un mod neautorizat sau fraudulos;

ii. în cazul în care nu sunt încărcate suficiente fonduri în contul dumneavoastră de card la momentul unei tranzacții pentru a acoperi valoarea tranzacției și orice comisioane aplicabile; sau

iii. în cazul în care credem că o tranzacție va încălca legea;

d. În cazul în care refuzăm să autorizăm o tranzacție, vă vom comunica imediat, dacă este posibil, motivul, cu excepția cazului în care acest lucru ar fi ilegal pentru noi. Puteți corecta orice informație pe care o deținem și care ne-ar fi putut determina să refuzăm o Tranzacție, contactând Serviciul Clienți.  

Nu vom fi răspunzători în cazul în care un comerciant refuză să vă accepte cardul sau dacă nu autorizăm o tranzacție, sau dacă anulăm sau suspendăm utilizarea cardului dumneavoastră. Cu excepția cazului în care legea prevede altfel, nu vom fi răspunzători pentru nicio pierdere sau daună pe care ați putea-o suferi ca urmare a incapacității dumneavoastră de a utiliza cardul dumneavoastră pentru o tranzacție.

7.5 Nu trebuie să cheltuiți mai mulți bani pe Cardul dumneavoastră decât aveți în Contul dumneavoastră de Card. Sunteți responsabil să vă asigurați că aveți fonduri suficiente atunci când autorizați o tranzacție. Dacă acest lucru se întâmplă, trebuie să ne plătiți imediat suma cheltuită în plus. Vom lua în serios orice astfel de acțiune și vom lua toate măsurile necesare pentru a aplica orice acțiune împotriva Dumneavoastră.

7.6 Sunteți de acord că, odată ce vă notificăm cu privire la o astfel de depășire a cheltuielilor prin orice mijloace, trebuie să o rambursați imediat. Ne rezervăm dreptul de a deduce o sumă echivalentă cu depășirea cheltuielilor din orice alt card pe care îl dețineți la noi sau din orice alt instrument de plată pe care îl desemnați pentru contul dumneavoastră de card și din orice fonduri pe care le-ați plătit ulterior în contul dumneavoastră de card. Putem suspenda Cardul Dumneavoastră și orice alte Carduri conectate la Dumneavoastră până când ne este rambursată suma cheltuită în plus.

7.7 În anumite sectoare, comercianții, cum ar fi companiile de închirieri auto, hotelurile, restaurantele și alți furnizori de servicii, vor estima suma de bani pe care o puteți cheltui sau pentru care aveți nevoie de autorizație. Estimarea poate fi pentru o sumă mai mare decât suma pe care o cheltuiți sau de care sunteți taxat, de exemplu:

a. la restaurante, vi se poate cere să aveți pe cardul dumneavoastră o sumă cu maximum 20% mai mare decât valoarea notei de plată pentru a permite plata taxei de serviciu adăugată de restaurant;

b. la pompele de benzină "pay at pump" (dacă este cazul) vi se poate solicita să aveți în Contul dumneavoastră de card o sumă egală cu valoarea maximă a tranzacției permisă la pompă.

Acest lucru înseamnă că o parte din fondurile din Contul Dvs. pot fi reținute pentru o perioadă de până la 30 de zile, până când Comerciantul va deconta suma tranzacției și, în consecință, nu veți putea cheltui această sumă estimată în această perioadă. Nu putem elibera o astfel de sumă fără autorizație din partea Comerciantului.

 

7.8 Este posibil ca Comercianții să nu poată autoriza o Tranzacție dacă nu pot obține o autorizație online de la Noi. Orice rambursare pentru bunuri sau servicii achiziționate cu Cardul Dumneavoastră poate fi returnată doar ca un credit pe Card. Nu aveți dreptul să primiți rambursări în numerar.

7.9 Nu ne asumăm nicio responsabilitate pentru bunurile sau serviciile achiziționate de dumneavoastră cu cardul dumneavoastră. Toate disputele de acest tip trebuie să fie adresate direct comerciantului care furnizează bunurile sau serviciile respective. Odată ce ați autorizat Cardul Dumneavoastră să efectuați o achiziție, Noi nu putem opri tranzacția respectivă. Cu toate acestea, în cazul în care ați utilizat Cardul dumneavoastră pentru a cumpăra bunuri sau servicii, puteți avea o pretenție față de comerciant dacă bunurile sau serviciile sunt nesatisfăcătoare, nu sunt furnizate, sunt furnizate doar parțial sau nu corespund descrierii furnizorului. Trebuie să ne anunțați despre orice litigiu în termen de 60 de zile de la achiziție, iar rambursarea va fi aplicată în contul dumneavoastră de card numai dacă este obținută cu succes de la comerciant. În cazul în care faceți în mod greșit o cerere de rambursare a debitului, vom avea dreptul să vă taxăm orice taxe pe care le suportăm în mod rezonabil pentru a urmări cererea de rambursare a debitului și vom avea dreptul să vă debităm contul de card cu suma acestor taxe.

 

7.10 Autorizarea tranzacțiilor:

a. O tranzacție cu cardul va fi considerată ca fiind autorizată de dumneavoastră atunci când autorizați tranzacția la punctul de vânzare, urmând instrucțiunile furnizate de comerciant pentru autorizarea tranzacției, care includ:

i. introducerea PIN-ului dumneavoastră sau furnizarea oricărui alt cod de securitate;

ii. semnarea unui bon de vânzare;

iii. furnizarea detaliilor cardului și/sau furnizarea oricăror alte detalii solicitate;

iv. fluturarea sau trecerea cardului peste un cititor de carduri;

v. introducerea unui card și introducerea PIN-ului Dumneavoastră pentru a solicita o retragere de numerar de la un bancomat;

vi. solicitarea unui avans în numerar la orice ghișeu bancar.

b. Autorizația pentru o tranzacție nu poate fi retrasă (sau revocată) de către dumneavoastră după ce am primit-o. Cu toate acestea, orice tranzacție care a fost convenită să aibă loc la o dată ulterioară datei la care a fost autorizată poate fi retrasă dacă notificați comerciantul (furnizându-ne o copie a notificării), cu condiția ca notificarea să fi fost furnizată cel târziu până la închiderea activității din ziua lucrătoare anterioară datei la care trebuia să aibă loc tranzacția. Vă putem percepe un comision în cazul în care o tranzacție este revocată de către Dumneavoastră în temeiul acestei secțiuni (a se vedea Tabelul comisioanelor pentru detalii).

7.11. Ne rezervăm dreptul de a aplica o taxă de întreținere lunară, iar dacă o facem, suma va fi stabilită în tabelul de taxe. Sunteți responsabil pentru toate tranzacțiile și comisioanele percepute în contul dumneavoastră de card.

8. Tranzacții efectuate în valută străină

8.1 Dacă folosiți Cardul dumneavoastră pentru a achiziționa bunuri sau servicii sau pentru a retrage numerar într-o altă monedă decât cea a Contului dumneavoastră de card, atunci o astfel de tranzacție va fi convertită în moneda Cardului dumneavoastră în ziua în care primim detalii despre aceasta. Vom utiliza ratele autorizate aplicabile pentru o astfel de Tranzacție. Se va aplica, de asemenea, un comision de schimb valutar (consultați Tabelul comisioanelor pentru detalii).

TERMENI ȘI CONDIȚII PENTRU CARDURILE PREPLĂTITE

9. Tranzacții contestate

9.1 Este posibil să aveți dreptul de a solicita o rambursare în legătură cu tranzacțiile efectuate cu ajutorul cardului dvs. în cazul în care:

a. tranzacția nu a fost autorizată în conformitate cu acești Termeni și Condiții;

b. Suntem responsabili pentru o Tranzacție care a fost executată și notificată în mod incorect în conformitate cu Secțiunea 14 de mai jos;

c. o Tranzacție pre-autorizată nu a specificat suma exactă în momentul autorizării sale și suma percepută de un Comerciant este mai mare decât v-ați fi putut aștepta în mod rezonabil ținând cont de tiparele normale de cheltuieli cu cardul sau de circumstanțele tranzacției. Cu toate acestea, o cerere de rambursare în aceste circumstanțe nu va fi acceptată dacă suma tranzacției v-a fost adusă la cunoștință cu cel puțin 4 săptămâni înainte de data tranzacției sau dacă cererea de rambursare este făcută la mai mult de 8 săptămâni după ce a fost debitată în contul dumneavoastră de card;

d. Am fost notificați cu privire la tranzacția neautorizată/executată incorect în termen de 90 de zile de la data debitării tranzacției respective.

 

9.2 În cazul în care se aplică oricare dintre circumstanțele de mai sus, ar trebui să contactați mai întâi comerciantul, deoarece acest lucru poate duce la o rezolvare mai rapidă a litigiului. De asemenea, ne puteți solicita să investigăm tranzacția sau utilizarea abuzivă a cardului dumneavoastră. Noi vom procesa imediat o rambursare a sumei aferente Tranzacției contestate. Este posibil să avem nevoie de mai multe informații și asistență din partea dumneavoastră pentru a efectua o astfel de investigație.

9.3 În cazul în care rambursăm o tranzacție contestată în contul dumneavoastră de card și primim ulterior informații care să confirme că tranzacția a fost autorizată de dumneavoastră și a fost postată corect în contul dumneavoastră de card, vom deduce suma tranzacției contestate din fondurile din contul dumneavoastră de card. În cazul în care nu există fonduri sau acestea sunt insuficiente, atunci se vor aplica prevederile referitoare la depășirea cheltuielilor în Contul Dumneavoastră de card (a se vedea secțiunea 7.6).

9.4 În cazul în care investigațiile noastre descoperă că tranzacția contestată a fost autentică și autorizată de dumneavoastră, direct sau indirect, sau că ați acționat în mod fraudulos sau cu neglijență gravă, vă putem percepe un comision de investigație (consultați Tabelul comisioanelor pentru detalii).

10. Expirarea cardului, carduri deteriorate și carduri noi

10.1 Cardurile sunt valabile pentru o perioadă de 36 de luni de la data emiterii. Data de expirare a cardului dumneavoastră este imprimată pe partea din față a acestuia. Nu veți putea utiliza Cardul Dumneavoastră după ce acesta a expirat și nici nu veți putea utiliza fondurile din Contul Dumneavoastră de Card. Ne rezervăm dreptul de a refuza emiterea unui card de înlocuire.

 

10.2 În cazul în care nu solicitați și nici nu v-am furnizat un nou card după expirarea cardului dvs., orice fonduri rămase în contul dvs. de card vor rămâne pentru o perioadă de 6 ani de la data expirării cardului. Contul Dvs. de card va fi supus unei taxe lunare de întreținere (a se vedea Tabelul comisioanelor pentru detalii). Puteți contacta Serviciul Clienți pentru a solicita returnarea fondurilor dvs. în orice moment în perioada de 6 ani. Fondurile nu vă pot fi furnizate sub formă de numerar (bancnote și monede). Orice fonduri rămase în contul Dumneavoastră de card după 6 ani nu vor fi rambursate.

 

10.3 Cardul dumneavoastră este valabil pentru perioada menționată pe card, cu excepția cazului în care utilizarea acestuia este reziliată mai devreme de către noi sau de către dumneavoastră în conformitate cu acești Termeni și Condiții.

 

10.4 Dacă ne solicitați, putem înlocui un card deteriorat; în acest caz, se poate aplica un comision (consultați Tabelul comisioanelor pentru detalii). Vi se va cere să ne furnizați numărul cardului dvs. și alte informații pentru a vă putea identifica.

11. Restituiri

11.1 Dacă primiți o rambursare a sumelor plătite pentru bunuri și servicii cu cardul dumneavoastră, suma rambursată va fi adăugată la soldul din contul dumneavoastră de card.

12. Păstrarea în siguranță a cardului dvs.

12.1 Trebuie să păstrați Cardul dumneavoastră în siguranță. Cardul dumneavoastră vă este personal și nu trebuie să îl dați nimănui altcuiva pentru a-l folosi. Trebuie să luați toate măsurile de precauție rezonabile pentru a preveni utilizarea frauduloasă a Cardului Dumneavoastră.

12.2 Veți primi un cod PIN pentru cardul dumneavoastră și trebuie să păstrați PIN-ul în siguranță. Acest lucru înseamnă că atunci când primiți PIN-ul trebuie să-l memorați. Trebuie să vă păstrați PIN-ul secret în permanență. Nu trebuie să dezvăluiți PIN-ul Dumneavoastră nimănui, inclusiv prietenilor, familiei sau personalului comerciantului.

13. Răspunderea

13.1 Dacă știți sau suspectați că PIN-ul dvs. este cunoscut de o persoană neautorizată sau dacă credeți că o tranzacție este neautorizată sau a fost executată incorect, trebuie să ne informați fără întârziere, contactând Serviciul Clienți. Dacă știți sau suspectați că ați pierdut sau v-a fost furat Cardul, trebuie să contactați imediat Serviciul Clienți.

 

13.2 Sub rezerva secțiunii 13.3, răspunderea dumneavoastră maximă pentru orice tranzacție neautorizată cu cardul dumneavoastră este de 50 de lire sterline, cu excepția cazului în care investigațiile noastre arată că orice tranzacție contestată a fost autorizată de dumneavoastră, sau dacă ați acționat în mod fraudulos sau din neglijență gravă (de exemplu, prin faptul că nu ați păstrat în siguranță cardul sau PIN-ul sau nu ne-ați notificat fără întârziere atunci când ați luat cunoștință de pierderea, furtul sau utilizarea neautorizată a cardului dumneavoastră), caz în care veți fi pe deplin răspunzător pentru orice pierdere pe care o suferim ca urmare a utilizării cardului.

 

13.3 Nu veți fi răspunzător pentru nicio pierdere suferită în legătură cu o Tranzacție neautorizată dacă ați depus o atenție rezonabilă pentru a vă proteja Cardul și PIN-ul și orice alte detalii de conectare împotriva riscului de pierdere sau furt și, după ce ați luat cunoștință de o Tranzacție neautorizată sau de pierderea sau furtul Cardului, PIN-ului sau a altor detalii de conectare, ne-ați notificat imediat. Odată ce ne-ați notificat pierderea, furtul, însușirea sau utilizarea neautorizată a Cardului sau a PIN-ului dumneavoastră sau a altor detalii de logare și, cu condiția să nu fi acționat în mod fraudulos sau din neglijență gravă, vă vom rambursa suma oricărei Tranzacții care are loc și care, conform investigațiilor noastre, nu a fost autorizată de dumneavoastră.

 

13.4 Ne rezervăm dreptul de a vă percepe orice costuri rezonabile pe care le suportăm pentru a lua măsuri pentru a vă împiedica să vă folosiți cardul și pentru a recupera orice sumă datorată ca urmare a activităților dumneavoastră.

 

13.5 Răspunderea noastră față de dvs. în temeiul acestor Termeni și Condiții va fi supusă următoarelor excluderi și limitări. Nu vom fi răspunzători pentru nicio pierdere care rezultă din:

a. un comerciant care refuză să accepte cardul dumneavoastră; sau

b. orice cauză care rezultă din circumstanțe anormale sau neprevăzute care nu sunt sub controlul nostru rezonabil sau care ar fi fost inevitabile în ciuda tuturor eforturilor noastre de a le opri; sau

c. Suspendarea, restricționarea sau anularea cardului dumneavoastră sau refuzul de a emite sau înlocui cardul în cazul în care bănuim că cardul sau contul dumneavoastră de card este utilizat într-un mod neautorizat sau fraudulos sau ca urmare a încălcării de către dumneavoastră a unui termen important sau a încălcării repetate a oricărui termen din acești Termeni și condiții;

d. Respectarea de către noi a tuturor legilor aplicabile;

e. pierderea sau coruperea datelor, cu excepția cazului în care este cauzată de o acțiune greșită/neîndeplinită cu bună știință de către Noi.

 

13.6 Cu excepția cazului în care legea prevede altfel sau în conformitate cu prezenții Termeni și Condiții, nu vom fi răspunzători față de Dvs. în ceea ce privește pierderile pe care Dvs. sau o terță parte le-ar putea suferi în legătură cu Cardul, ca urmare a acțiunilor noastre care nu au fost o consecință previzibilă a acțiunilor noastre.

 

13.7 Nu vom fi răspunzători pentru bunurile sau serviciile pe care le achiziționați cu Cardul dumneavoastră.

13.8 Din când în când, capacitatea dumneavoastră de a utiliza cardul poate fi întreruptă, de exemplu, atunci când efectuăm lucrări de întreținere. Dacă se întâmplă acest lucru, este posibil să nu puteți

a. încărcați Cardul dumneavoastră; și/sau

b. să utilizați cardul dumneavoastră pentru a plăti cumpărături sau pentru a obține numerar de la ATM-uri (dacă este cazul); și/sau

c. să obțină informații despre fondurile disponibile în Contul dumneavoastră de card și/sau despre tranzacțiile dumneavoastră recente.

 

13.9 În cazul în care cardul este defect, răspunderea noastră se va limita la înlocuirea cardului încărcat cu fondurile dumneavoastră în contul de card.

 

13.10 În cazul în care sumele sunt deduse în mod incorect din fondurile contului dumneavoastră de card, răspunderea noastră se va limita la plata către dumneavoastră a unei sume echivalente.

 

13.11 În toate celelalte circumstanțe, răspunderea noastră se va limita la rambursarea sumei fondurilor din contul dumneavoastră de card.

 

13.12 Nimic din acești Termeni și Condiții nu va exclude sau limita răspunderea Noastră în caz de deces sau vătămare corporală sau în măsura în care aceasta nu poate fi altfel limitată sau restrânsă prin lege.

14. Carduri pierdute sau furate și tranzacții neautorizate

14.1 Trebuie să tratați valoarea de pe Cardul dumneavoastră ca pe banii din portofel. În cazul în care Cardul dumneavoastră este pierdut sau furat sau în cazul utilizării neautorizate a Cardului dumneavoastră, este posibil să pierdeți o parte sau întreaga valoare din contul dumneavoastră de card în același mod ca și cum ați pierde numerar.

 

14.2 Dacă credeți că orice tranzacție înregistrată pe cardul dumneavoastră este neautorizată, a fost înregistrată din greșeală sau este incorectă în alt mod, trebuie să ne anunțați imediat, contactând Serviciul Clienți. Vă putem solicita să furnizați în scris detaliile reclamației Dumneavoastră.

 

14.3 Vi se poate cere să ne ajutați pe Noi, pe agenții Noștri sau pe orice agenție de aplicare a legii, la cererea Noastră, în cazul în care Cardul Dumneavoastră este pierdut sau furat sau dacă suspectăm că Cardul Dumneavoastră este folosit în mod abuziv.

 

14.4 În cazul în care Cardul Dvs. este raportat ca fiind pierdut sau furat, îl vom anula și vom putea emite unul nou. Se poate aplica un comision (consultați Tabelul comisioanelor pentru detalii).

14.5 Dacă vă găsiți cardul după ce l-ați declarat pierdut, furat sau utilizat în mod necorespunzător, trebuie să îl distrugeți și să ne informați imediat.

14.6 Nu se va efectua nicio rambursare până la finalizarea oricărei investigații pe care trebuie să o efectuăm. Ne rezervăm dreptul de a nu vă rambursa sumele în cazul în care considerăm că nu ați acționat în conformitate cu acești Termeni și Condiții.

15. Declarații

15.1 Puteți vizualiza în orice moment soldul contului dumneavoastră de card și tranzacțiile pe site-ul web. Sunteți responsabil pentru păstrarea secretă a detaliilor dumneavoastră de conectare. Dacă credeți că altcineva folosește detaliile Dumneavoastră de logare sau le poate cunoaște, trebuie să contactați imediat Serviciul Clienți.

16. Anularea, rezilierea și suspendarea

16.1 Puteți anula Cardul și Contul de card până la 14 zile după ce ați primit Cardul ("Perioada de anulare"), fără motiv, contactând Serviciul Clienți. Nu vă vom percepe o taxă de anulare. Vă vom solicita să confirmați în scris dorința Dumneavoastră de anulare. Acest lucru nu vă va da dreptul la o rambursare a tranzacțiilor pe care le-ați efectuat (autorizate sau în curs de autorizare) sau a comisioanelor suportate în legătură cu astfel de tranzacții. Prețul de achiziție al cardului (taxa de card) nu va fi rambursabil.

 

16.2 În funcție de metoda prin care alegeți să vi se ramburseze soldul rămas în contul de card, se poate percepe o taxă care va fi dedusă din soldul contului dumneavoastră (consultați tabelul de taxe pentru detalii).

 

16.3 Puteți să vă anulați Cardul, sau în orice moment și fără penalități i. în timpul Perioadei de anulare (a se vedea secțiunea 16.1 de mai sus) sau ii. dacă nu sunteți de acord cu o taxă pe care intenționăm să o aducem la acești Termeni și Condiții. De asemenea, puteți să vă anulați Cardul în orice moment și din orice motiv, însă se poate aplica o taxă de anulare (a se vedea Tabelul de taxe pentru detalii).

 

16.4 Pentru a vă anula Cardul, trebuie să notificați Serviciul Clienți. Veți fi răspunzător pentru orice tranzacție efectuată sau pentru cheltuielile suportate înainte de anularea cardului dumneavoastră. Odată ce am fost notificați de către Dumneavoastră, vom bloca imediat Cardul, astfel încât acesta să nu mai poată fi utilizat.

 

16.5 Atunci când Cardul dumneavoastră este anulat, trebuie să-l distrugeți prin tăierea în două prin cip și banda magnetică.

 

16.6 Putem rezilia Cardul dumneavoastră în orice moment dacă vă dăm un preaviz de 2 luni și vă rambursăm orice fonduri rămase în contul bancar desemnat de dumneavoastră.

 

16.7 Putem suspenda sau rezilia acești Termeni și Condiții cu Dvs. și utilizarea Cardului Dvs. imediat dacă (i). nu ați respectat acești Termeni și Condiții, sau (ii). dacă avem motive să credem că ați utilizat sau intenționați să utilizați Cardul într-un mod neglijent sau în scopuri frauduloase sau ilegale sau (iii). dacă trebuie să facem acest lucru pentru a respecta legile, reglementările sau normele aplicabile sau (iv). Suntem obligați să facem acest lucru de către orice organism de reglementare aplicabil sau v. dacă nu plătiți taxele sau comisioanele pe care le-ați suportat sau dacă nu rambursați orice cheltuială excedentară efectuată în contul dumneavoastră de card.

 

16.8 Acești Termeni și Condiții vor înceta în cazul decesului dumneavoastră.

 

16.9 Dacă există un sold pozitiv în Contul dumneavoastră de card în momentul în care Contul dumneavoastră de card este închis din orice motiv, aceste fonduri rămase vă vor fi returnate prin metoda pe care o indicați (mai puțin comisioanele aplicabile), cu condiția ca fondurile să nu fie supuse niciunei restricții.

 

16.10 Putem suspenda Cardul Dumneavoastră în orice moment cu efect imediat dacă a. descoperim că orice informație pe care ați furnizat-o este incorectă sau incompletă; sau b. dacă o Tranzacție a fost refuzată din cauza lipsei de valoare disponibilă în Contul Cardului Dumneavoastră.

 

16.11 În cazul în care se constată că s-a efectuat o tranzacție, un comision sau o taxă cu ajutorul cardului dumneavoastră în urma anulării sau rezilierii, sunteți de acord să ne plătiți toate aceste sume imediat la cerere.

17. Date cu caracter personal

17.1 Prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal este reglementată de politica noastră de confidențialitate, care poate fi găsită la adresa https://www.paysafe.com/privacy-policy/. Prin acceptarea acestor Termeni și condiții, sunteți de acord, de asemenea, cu termenii politicii Noastre de confidențialitate.

18. Datele dumneavoastră

18.1 Trebuie să ne anunțați cât mai curând posibil dacă vă schimbați numele, adresa, numărul de telefon (sau adresa de e-mail). Dacă vă contactăm în legătură cu Cardul dumneavoastră, de exemplu, pentru a vă anunța că vom modifica Termenii și Condițiile sau că am anulat Cardul dumneavoastră și dorim să vă trimitem o rambursare, vom folosi cele mai recente date de contact pe care ni le-ați furnizat. (Orice e-mail trimis către Dumneavoastră va fi considerat ca fiind primit de îndată ce este trimis de Noi).

 

18.2 Nu vom fi răspunzători față de Dvs. în cazul în care datele Dvs. de contact s-au schimbat și nu ne-ați informat.

19. Procedura de reclamații

19.1 În cazul în care nu sunteți mulțumit de serviciul pe care îl primiți, trebuie să furnizați în scris detaliile îngrijorărilor dumneavoastră către Serviciul Clienți. Toate întrebările vor fi tratate în conformitate cu procedura noastră de reclamații. Serviciul Clienți va furniza o copie a procedurii de reclamații la cerere. De asemenea, o puteți accesa pe site-ul web.

 

19.2 Dacă nu reușim să vă rezolvăm plângerea, puteți contacta Serviciul Ombudsmanului Financiar.

 

19.3 Puteți contacta Financial Ombudsman Service la adresa Exchange Tower, Londra E14 9SR, Regatul Unit. Pentru detalii suplimentare de contact, puteți vizita site-ul web al Financial Ombudsman Service la adresa www.financial-ombudsman.org.uk.

20. Servicii pentru clienți

20.1 Departamentul de servicii pentru clienți este deschis între orele 8.00 și 17.00 (EST), de luni până vineri (inclusiv) (cu excepția sărbătorilor legale din Regatul Unit și Canada). Un serviciu de raportare a pierderilor și furturilor este disponibil 24 de ore pe zi, 7 zile pe săptămână. Putem înregistra orice conversație pe care o purtați cu Serviciul Clienți în scopuri de instruire și/sau monitorizare. Serviciile pentru clienți vor fi furnizate de Cosmo Payment , care acționează în numele Paysafe Financial Services Limited. 

21. General

21.1. În acești Termeni și condiții, titlurile au fost introduse doar pentru comoditate și nu afectează interpretarea acestor Termeni și condiții. Orice întârziere sau eșec din partea noastră în exercitarea oricărui drept sau remediu în temeiul acestor Termeni și condiții nu va fi interpretat ca o renunțare la acel drept sau remediu și nu ne va împiedica să ne exercităm drepturile în orice moment ulterior.

 

21.2 Nu aveți voie să transferați, să novați, să atribuiți, să subcontractați sau să delegați drepturile sau obligațiile dumneavoastră în temeiul acestor Termeni și Condiții. Sunteți de acord că putem transfera sau cesiona drepturile noastre sau nova obligațiile noastre în temeiul acestor Termeni și Condiții în orice moment, fără a vă notifica în scris în prealabil și fără a avea nevoie de consimțământul dumneavoastră. Dacă nu doriți să vă transferați la noul emitent de carduri, ne puteți contacta, iar noi vă vom rezilia cardul și contul de card. Orice sold rămas în Contul de card vă va fi returnat în conformitate cu procedura noastră de răscumpărare. Putem subcontracta oricare dintre obligațiile Noastre în temeiul acestor Termeni și Condiții.

 

21.3 În cazul în care se consideră că o parte a acestor Termeni și condiții nu este executorie, acest lucru nu va afecta restul acestor Termeni și condiții, care vor rămâne în vigoare și în vigoare.

 

21.4 Veți rămâne responsabil pentru respectarea acestor Termeni și Condiții până când Cardul și Contul de card sunt închise (indiferent de motiv) și toate sumele datorate în temeiul acestor Termeni și Condiții au fost plătite integral.

 

21.5 Acești Termeni și Condiții sunt redactați și disponibili numai în limba engleză și toată corespondența cu Dumneavoastră în legătură cu Cardul și Contul de Card va fi în limba engleză În cazul în care acești Termeni și Condiții sunt traduși, versiunea în limba engleză va avea prioritate.

 

21.6 Acești Termeni și condiții sunt guvernate de legile din Anglia și sunteți de acord cu jurisdicția neexclusivă a instanțelor engleze.

partea de jos a paginii